Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У НАДАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Мета: покращення якості та доступності соціальних послуг для громадян в об’єднаних територіальних громадах України шляхом посилення спроможності органів місцевого самоврядування та розвитку інфраструктури

Донор: Рада Європи

Період виконання: серпень 2017 - листопад 2017

Географія виконання: Космацька ОТГ (Івано-Франківська область), Витвицька ОТГ (Івано-Франківська область), Троїцька ОТГ (Луганська область), Чмирівська ОТГ (Луганська область), Чаплинська ОТГ (Херсонська область), Асканія-Нова ОТГ (Херсонська область)

Компоненти проекту:

  • запровадження практики ведення діалогу у соціальному секторі 6 ОТГ;
  • визначення пріоритетів розвитку системи надання соціальних послуг в 6 ОТГ за результатами вивчення потреб;
  • професійний розвиток муніципальних службовців 6 ОТГ у сфері управління надання соціальних послуг на основі залучення, партнерства та міжмуніципальної співпраці;
  • Покращення інфраструктури надання соціальних послуг в 6 ОТГ.

Очікувані результати:

  • створено постійно діючий механізм (діалогові робочі групи) підвищення ефективності надання соціальних послуг в громаді за участю службовців місцевого самоврядування, представників провайдерів соціальних послуг, громадськості в шести об’єднаних територіальних громадах;
  • визначено потреби в кожній громаді-учасниці проекту в наданні соціальних послуг на основі участі громадян (опитування, фокус-групи);
  • розроблено (актуалізовано) в 6 ОТГ учасницях місцеві програми розвитку системи надання соціальних послуг за результатами вивчення потреб;
  • покращили знання та навички, застосовують їх на практиці щонайменше 30 службовців місцевого самоврядування, соціальних працівників/робітників з питань управління сферою надання соціальних послуг;
  • надано відповідне обладнання та спеціально розроблене програмне забезпечення в 6 громад-учасниць проекту для організації прийому громадян, що звертаються за отриманням соціальних послуг, інформування громадян про можливість отримання соціальних послуг, обліку надання соціальних послуг та отримувачів соціальних послуг, моніторингу якості надання соціальних послуг;
  • запроваджено в практику діяльності органів самоврядування о6 поєднаних територіальних громад інструментів Ради Європи з управління персоналом, належного врядування.

Бюджет: 2 266 000 грн.

Контактна особа:

Любов Паливода, palyvoda@ccc.kiev.ua