Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНІЙ УЧАСТІ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, ВКЛЮЧНО З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ, В РЕГІОНІ ПРИАЗОВ’Я
Німецьке товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в межах проєкту Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, в регіоні Приазов’я за дорученням Міністерства економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччини оголошує Конкурс бізнес-грантів для підтримки мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в регіоні Приазов’я.

Грантова програма GIZ спрямована на зміцнення мікро-, малих та середніх підприємств (МСП) в регіоні Приазов’я з метою збільшення товарообігу, створення можливостей для працевлаштування місцевого населення та зміцнення місцевої економіки.  
Адміністративну та організаційну підтримку Грантової програми забезпечує Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК».
 
Максимальна сума одного гранту – 3 400 євро у гривневому еквіваленті за курсом НБУ.
 
Територією реалізації Грантової програми є окремі міста, райони та територіальні громади регіону Приазов’я, а саме:
 • південна частина Донецької  області, підконтрольної Уряду України (м. Маріуполь та Маріупольський район);
 • південна частина Запорізької області (мм. Бердянськ, Мелітополь, Пологи та Бердянський, Мелітопольський та Пологівський райони).
Грантова підтримка надаватиметься задля економічного зростання у таких сферах економіки:
 1. Готельна гостинність;
 2. Ресторанний бізнес та громадське харчування;
 3. Інформаційно-комунікаційні технології;
 4. Мале підприємництво з виробництва продукції (дрібне виробництво);
 5. Суміжні сфери економіки із вище зазначеними.
При розгляді проєктних заявок особлива увага та додаткові бали під час оцінювання надаватимуться тим заявкам, які продемонструють:
 • Створення додаткових робочих місць;
 • Внесок до охорони довкілля та вирішення екологічних проблем;
 • Суспільно-культурну додану вартість;
 • Застосування інноваційних технологій у веденні бізнесу
У конкурсі на отримання гранту будуть підтримані бізнес-проєкти
від таких категорій зареєстрованих і вже діючих юридичних осіб: 
 • Фізичні особи-підприємці (ФОП);
 • Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
 • Фермерські господарства (ФГ), у т.ч. фермерські (сімейні) господарства (Ф(С)Г);
 • Приватні підприємства (ПП).
Заявники мають бути повнолітніми, дієздатними і правоздатними громадянами України та постійно проживати на відповідних цільових територіях.

 

На отримання гранту НЕ можуть претендувати: 
 • одночасно особи, які перебувають між собою у родинних зв’язках (наприклад, учасником конкурсу є одночасно чоловік та дружина, або батько й донька/син) та ведуть спільне господарство. У такому разі грант може бути надано лише одному члену родини;
 • особи та їх родичі(наприклад, чоловік та дружина, або батько й донька/син тощо), які отримували фінансування на розвиток бізнесу від Програми GIZ та чия проєктна заявка є дублюванням уже підтриманої раніше бізнес-ідеї, а також особи, які отримували фінансування у межах інших грантових програм міжнародної технічної допомоги впродовж останніх 18 місяців.
Жінки та чоловіки в рівній мірі заохочуються до подання заявок на цей конкурс.

 

Незалежно від сфери діяльності, подана на конкурс проєктна заявка та інформація, повинна передбачати довгострокові перспективи отримання прибутку, містити реалістичні ринкові показники та відповідати пріоритетам Конкурсу.

 

На Конкурс можна подати лише ОДНУ заявку.

 

Підприємці, які отримають грант, мають зробити власний внесок у реалізацію бізнес-проєкту (у грошовій чи іншій формі, наприклад, наданням обладнання, приміщення тощо) у розмірі не менше 25% від суми гранту, що запитується Заявником.

Грантові кошти мають бути використані відповідно до бізнес-проєктів, поданих на Конкурс, на таке: 
 • закупівля обладнання, необхідного для виробничої діяльності;
 • закупівля інструментів для надання послуг;
 • створення додаткових робочих місць;
 • оренда офісних приміщень, платформ для надання послуг або виробничих майданчиків;
 • закупівля сировини для виробництва продукції / надання послуг;
 • витрати на франчайзинг тощо.

           

Гранти не надаватимуться на реалізацію бізнес-проєктів, орієнтованих на:
 • торгівлю та дистрибуцію, що не передбачають виробничого компоненту;
 • передачу виробничого обладнання, профінансованого за грантові кошти, в оренду третім особам одразу після його придбання;
 • торгівлю алкогольними та тютюновими виробами, зброєю;
 • ведення ігрового бізнесу.

       

Неприйнятними є витрати коштів гранту, пов’язані з:
 • придбанням засобів виробництва, пов’язаних з підвищеним ризиком зберігання та використання, зокрема, отрутохімікатів, добрива, паливних матеріалів тощо;
 • підготовкою бізнес-проєкту для участі в Конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • купівлею/орендою житлового приміщення;
 • купівлею нежитлової нерухомості;
 • купівлею речей особистого вжитку;
 • купівлею вживаного раніше (б/в) обладнання, у т.ч., б/в автомобілів (вантажних, легкових, автобусів) та мотоциклів (мопедів , моторолерів, мотоколясок), плавзасобів;
 • сплатою податків та обов’язкових внесків;
 • участю у тренінгах чи навчанні.

                     

Окрім цього, придбання обладнання за кошти гранту НЕ може передаватись в оренду чи користування іншим особам протягом реалізації бізнес-проєкту.
 

 

Грантоотримувачі будуть зобов'язані впровадити свої бізнес-проєкти протягом 90 днів після отримання грантових коштів, вести підприємницьку діяльність відповідно до параметрів проєкту та законодавства України, та подавати звіти згідно з умовами грантових угод. GIZ та ТЦК здійснюватимуть постійний моніторинг реалізації бізнес-проєктів та порядок використання грантових коштів.

 

Для участі в конкурсі бажаючі повинні:  
 1. Заповнити онлайн заявку;
 2. Надати підтвердження постійного місця проживання (паспорт чи ID картку) на визначених територіях Донецької або Запорізької області в регіоні Приазов’я;
 3. Надати витяг реєстрації ФОП/ТОВ/ФГ/ПП.     

 

Заявки потрібно подавати ВИКЛЮЧНО через онлайн систему прийому заявок

 

Кінцевий термін подання заявок: до 23:59 (за київським часом) 1 грудня 2021 року. Неповні заявки, та заявки, що надійшли пізніше встановленого терміну, будуть автоматично відхилені. Заявки надіслані електронною поштою чи звичайною поштою, факсом, у тому числі через соціальну мережу Facebook, не реєструються і не будуть братися до уваги.

 

Детальна інформація про Конкурс та його вимоги, рекомендації з підготовки бізнес-проєктів та Посібник з підготовки та подання заявок на участь у конкурсі розміщені на сайті ТЦК ccc-tck.org.ua, на окремому сайті Грантової програми та на сторінці ТЦК в соціальній мережі Facebook facebook.com/ccc.creative.centre.

 

Для отримання додаткової інформації щодо умов Kонкурсу, процедури подання заявок та пов’язаних із цим запитань запрошуємо звертатися до Творчого центру ТЦК електронною поштою manager@ccc.kiev.ua, або за телефоном 0 (800) 406 411 з 10:00 до 18:00 у робочі дні. Окрім того, планується проведення інформаційних сесій щодо роз’яснення умов Конкурсу. Із графіком інформаційних сесій можна буде ознайомитись на сайті Творчого центру ТЦК та на сайті Грантової програми.
 

 

Етапи та критерії оцінки бізнес-проєктів. Оцінка заявок, поданих на Конкурс відбуватиметься в три етапи:

 

Перший етап. Перевірка відповідності технічним параметрам Конкурсу (в т. ч. правильність та повнота заповнення заявки, відповідність заявника технічним критеріям, відповідність запитуваного об’єму фінансування умовам конкурсу та ін.). 

 

Заявки, що не пройшли технічний етап, відхиляються та не допускаються до подальших етапів оцінки.
 

 

Другий етап. Заявки, допущені до другого етапу оцінки, будуть оцінені незалежними експертами з підприємництва за такими критеріями:

 

 • Опис мети використання грантових коштів;
 • Вплив використання грантових коштів на підприємницьку діяльність;
 • Аналіз потенційних ризиків, включаючи ті, що спричинені COVID-19, на ведення бізнесу та план щодо зменшення їхнього потенційного впливу;
 • Створення робочих місць за бізнес-проєктом, внесок проєкту до охорони довкілля, потенційний соціально-культурний вплив проєкту, запровадження інноваційних методів виробництва.

         

До третього етапу оцінки допускаються заявки, що набрали не менше, ніж 70% від максимальної суми балів за другий етап.

 

Третій етап. На третьому етапі заявник має взяти участь у публічному захисті свого бізнес-плану перед конкурсною комісією, до складу якої входитимуть фахові представники бізнес-інфраструктури, місцевих та регіональних органів влади, GIZ. Захист бізнес-проєктів сторонніми особами не допускається.

 

Остаточне рішення щодо підтримки бізнес-проєктів до фінансування прийматиметься Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).