Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Грантовий конкурс «Підтримка інститутів громадянського суспільства як рушіїв демократії і належного врядування»

Список проектів ОГС, підтриманих в рамках конкурсу «Підтримка інститутів громадянського суспільства як рушіїв демократії і належного врядування»

Область

Назва організації

Назва проекту

Короткий опис проекту 

Сума гранту (грн.)

1.

м.Чернівці

Товариство «Український Народний дім в Чернівцях»

Бюджет міста Чернівців – на контроль громади!

Залучення громадськості міста до бюджетного процесу та формування механізму врахування потреб городян при складанні та ухваленні міського бюджету

76800,00

2.

м.Перечин,

Закарпатська обл

Громадська організація «Розмарія»

Сприяння реалізації права сільського населення на доступ до публічної інформації

Cприяння впровадженню та реалізації ініціативи «Відкритий Уряд», законодавства про доступ громадян до публічної інформації на території 6 районів Закарпатської області шляхом підвищення рівня використання інформаційно – комунікаційних технологій представниками органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, працівниками бібліотек, громадянами

110000,00

3.

м.Херсон

Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України

Демократія дослівно

Згуртування та демократичне зміцнення територіальної громади Херсона через проведення громадських слухань з актуальних питань розвитку громади з використанням методики документальних вистав

109000,00

4.

м.Луганськ

Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація «Чайка»

Громадське супроводження реалізації пілотної програми на Луганщині з впровадження сучасної системи управління житловим фондом

м. Луганська «Моя домівка»

Посилення гарантій дотримання прав людини та інтересів міської громади при реформуванні житлово-комунальної сфери через здійснення заходів громадського супроводження реалізації на Луганщині Програми «Моя домівка»

109000,00

5.

м.Запоріжжя

Громадська організація «УкрПростір»

Вплив локальний – результат глобальний: підвищення здатності ОГС районів Запорізької області сприяти підзвітності та прозорості місцевих органів влади

Сприяння підзвітності та прозорості місцевих органів виконавчої влади через активізацію місцевих ОГС в здійсненні моніторингу та оцінки діяльності районних державних адміністрацій щодо виконання ними законодавства про доступ до публічної інформації

108540,00

6.

м.Чернівці

Чернівецька обласна громадська організація «Буковинська фундація підтримки регуляторної реформи в Україні»

Громадський моніторинг створення та діяльності центрів надання адміністративних послуг у Чернівецькій області

Сприяння підвищенню рівня прозорості та якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і місцевого самоврядування Чернівецької області шляхом посилення громадського контролю за діяльністю центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), удосконалення відповідної інституційної бази та управлінських практик, покращення доступу громадян до інформації про адмінпослуги

110000,00

7.

м. Черкаси

Черкаська обласна організація Комітету виборців України

Міські проекти

Поширення серед громадських активістів методики впровадження місцевих ініціатив, просування механізму впровадження місцевих ініціатив на рівні територіальної громади

85000,00

8.

м. Миколаїв

Миколаївський обласний благодійний фонд боротьби з туберкульозом «Віта-Лайт»

Створення та впровадження механізму громадського контролю з питань туберкульозу на місцевому рівні

Здійснення системного моніторингу ефективності виконання обласної цільової соціальної програми з протидії туберкульозу та використання коштів з обласного бюджету на лікування у обласному протитуберкульозному диспансері в Миколаївській області

99709,20

9.

м. Сімферополь

Сімферопольська міська громадська організація регіональне Ресурсне агентство «Крим-Перспектива»

Активізація НУО Криму в сфері громадської експертизи діяльності органів влади

Розвиток соціальної відповідальності як влади, так і представників третього сектору щодо реалізації місцевих програм шляхом нарощування потенціалу місцевих НУО в проведенні громадської експертизи та моніторингу діяльності органів влади

100000,00

10.

м. Славутич, Київська обл.

Міська громадська організація «Лабораторія малого бізнесу»

Краутфандінгова платформа «Мій дім» - інструмент електронної демократії у житлово-комунальному господарстві Славутича

Створення інтерактивної системи краудфандінга «Мій дім» в житлово-комунальній сфері міста Славутича, як пілотної платформи співучасті громади та влади у створенні комфортних умов проживання у місті

109000,00

11.

м.Тростянець Сумська обл.

Тростянецька районна громадська організація

«Голос громади»

Активізація участі громадян м. Тростянець Сумської області у місцевому розвитку через створення квартальних комітетів та дієвої системи громадського моніторингу дій місцевих органів влади

Запровадження механізму участі жителів міста Тростянець Сумської області у місцевому розвитку через створення квартальних комітетів та дієвої системи громадського моніторингу за впровадженням місцевих ініціатив

108996,72

12.

м.Сєвєродонецьк

Міська громадська організація «Сєвєродонецька агенція розвитку громади»

IT-інновації для креативних міст. Крок 1: Сєвєродонецьк

Створення інноваційного продукту - графічну комп’ютерну програму зі створення альтернативних проектів просторового планування міст

109000,00

13.

м.Львів

Благодійний фонд «Центр підтримки ініціатив»

Об’єднання зусиль задля формування політики рівних можливостей

Сприяння інтеграції гендерної складової в регіональну «Програму зайнятості населення Львівської області на 2013–2017 роки» шляхом проведення оцінки даної Програми з використанням методології на основі трансформаційного підходу  із залучення зацікавлених осіб (представників організацій громадянського суспільства, територіальних громад, влади

100000,00

14.

м.Українка

Київська обл.

Громадська організація «Центр розвитку громади»

Створення громадської платформи місцевої демократії в м.Українка для взаємодії громадян і влади

Формування умов для залучення громадськості до прийняття рішень органами місцевого самоврядування, взаємодії громадян і влади шляхом створення громадської платформи місцевої демократії м. Українка

109000,00

15.

м.Львів

Громадська організація «Західноукраїнський медіа-центр «Нова журналістика»

Громадський моніторинг діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Львівської області у сфері енергозбереження в ЖКГ у Львівській області та підтримка громадських ініціатив з вирішення проблем енергозбереження в ЖКГ

Підвищення ефективності роботи місцевої влади у впровадженні енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві Львівської області та вирішенні проблеми доступності для населення програм енергозбереження завдяки проведенню моніторингу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Львівської області у сфері енергозбереження в ЖКГ в 2013-2014 рр

69000,00

16.

с.Липовець,

Вінницька обл.

Громадська організація «Молодіжне об’єднання - нова архітектура країни»

Статут громади – правова основа ефективної взаємодії влади та громадянського суспільства

Створення сприятливих умов для реалізації територіальною громадою міста Липовець прав, закріплених чинним законодавством України, через розробку та ухвалення Статуту територіальної громади, як правової основи взаємодії влади та громадянського суспільства

27000,00

17.

м.Полтава

Громадська організація «Аналітичний центр розвитку громадянського суспільства»

Вирішення системних проблем взаємодії громадянського суспільства і органів влади на місцевому рівні

Забезпечення публічної звітності влади за результатами виконання обласних цільових програм

37000,00

18.

м.Дніпропетровськ

Громадська організація «Інститут громадської експертизи»

Громадський моніторинг та оцінка результативності виконання регіональної програми «Молодь Дніпропетровщини»

Підвищення результативності регіональної цільової програми «Молодь Дніпропетровщини» шляхом проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади в контексті виконання зазначеної програми

37000,00

_______________________________________________________________________________________________________

 

Творчий центр ТЦК оголошує конкурс проектних зявок на отримання гранту «Підтримка інститутів громадянського суспільства як рушіїв демократії і належного врядування». Конкурс проводиться  в межах Проекту ПРООН «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства в Україні», який реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Мета конкурсу – сприяти реалізації ініціатив місцевих ОГС, спрямованих на активізацію ефективної участі громадян у процесі прийняття рішень на місцевому рівні, збільшення прозорості та підзвітності влади, покращення стратегічних, управлінських, адвокаційних можливостей ОГС, їх спроможності проводити ефективний моніторинг діяльності органів влади.

Конкурс проводитиметься за двома лотами:

Лот 1 – для ОГС з досвідом роботи понад 3-и роки
Лот 2 – для новостворених ОГС (до 1-го року існування на кінцеву дату подання проектних заявок).

Проектні заявки можуть бути підтримані, якщо вони відповідають одному або декільком із зазначених тематичних пріоритетів:

 • участь громадськості у розробці та ухваленні рішень місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на обласному, районному рівнях чи в територіальних громадах;
 • громадські ініціативи з вирішення місцевих проблем із застосуванням механізмів місцевої демократії (громадські слухання, збори громадян за місцевим проживання, місцеві ініціативи тощо)
 • проведення громадського моніторингу чи громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування в різних секторах та сферах з подальшим проведенням кампаній представництва інтересів і захисту прав;
 • проведення громадської антикорупційної експертизи з подальшим проведенням кампаній представництва інтересів і захисту прав;
 • впровадження електронного врядування на місцевому рівні;
 • забезпечення прозорості бюджетного процесу і використання бюджетних коштів у територіальній громаді;
 • розвиток діалогового формату взаємодії влади та громадськості в процесі впровадження місцевих політик та покращення нормативної бази на місцевому рівні щодо запровадження нових інструментів безпосередньої участі представників громадськості в процесах підготовки, прийняття, виконання та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого розвитку;
 • сприяння підзвітності та прозорості діяльності органів влади;
 • сприяння впровадженню та громадський моніторинг реалізації ініціативи «Відкритий Уряд», законодавства про доступ до публічної інформації на рівні області, району, територіальної громади.

Для Лоту 1 максимальна сума гранту, на яку може претендувати організація-пошукач – 120 000 грн. Для Лоту 2 максимальна сума гранту, на яку може претендувати організація-пошукач – 40 000 грн. Сума гранту повинна становити не більше 90% всіх необхідних витрат, передбачених бюджетом проекту. Решта 10% витрат організація-пошукач повинна профінансувати за рахунок коштів, залучених з інших джерел, або надання безоплатних послуг, робіт.

Загальний бюджет грантового конкурсу становить: для Лоту 1 - 1464480 грн., для Лоту 2 – 162720 грн

Проектна заявка має бути подана в електронному вигляді в форматі MS Word (.doc), а додатки до проектної заявки (копія свідоцтва про реєстрацію, копія виписки з Єдиного держаного реєстру; копія рішення ДПІ про включення до Реєстру неприбуткових організації і установ) в форматі Adobe Reader  (.pdf).

Проектна заявка з усіма необхідними додатками має бути надіслана електронною поштою на адресу grant@ccc.kiev.ua до 23:59 (за київським часом) 15 серпня 2013 року. У темі листа необхідно зазначити «грантовий конкурс проон 13», у тілі електронного листа необхідно зазначити назву організації, що подає проектну заявку. До електронного листа необхідно прикріпити файли з проектною заявкою, необхідними додатками. Обсяг електронного листа разом з усіма прикріпленими файлами не повинен перевищувати 5 МВ. У відповідь на надісланий електронний лист на адресу відправника має прийти автоматична відповідь про отримання листа. Також перед відправкою треба пересвідчитися, щоб усі прикріплені файли відкривалися без деформації текстів. Проектні заявки надані іншим шляхом (звичайною поштою, факсом і т.д.) прийматися не будуть.

Термін проектної діяльності не повинен перевищувати 12 місяців. Діяльність у межах проекту не повинна починатися раніше 1 жовтня 2013 року.

Організації-пошукачі до 04 серпня 2013 року можуть звертатися до Адміністратору конкурсу за додатковою інформацією або запитаннями з метою уточнення умов конкурсу, процедури подачі проектної заявки, надіславши відповідний лист електронною поштою на адресу info@ccc.kiev.ua. Після узагальнень всі отриманих питань Адміністратор конкурсу надасть письмові відповіді та оприлюднить їх на своєму сайті www.ccc-tck.org.ua та на сторінці в соціальній мережі Facebook www.facebook.com/ccc.creative.centre

Питання, що надходитимуть телефоном, факсом прийматися не будуть.


Відповіді на питання потенційних учасників грантового конкурсу
«Підтримка інститутів громадянського суспільства як рушіїв демократії і належного врядування»

1. Наша организация очень заинтересовалась данным конкурсом. Мы подходим по всем критериям, кроме одного: статус неприбыльности нашей организации 0011. Скажите, пожалуйста, несмотря на это, можем ли мы принять участие в конкурсе?
В конкурсі можуть брати неприбуткові організації з кодом неприбутковості 005 та 006. На жаль, особливості оподаткування неприбуткових організацій з кодом 011 не дають можливості для надання їм гранту.

2. Чи в рамках цього конкурсу можуть бути підтримані проекти, що передбачають надання невеликих мікрогрантів громадським організаціям чи ініціативним групам терміном, наприклад, на 3 міс. на адвокаційні ініціативи в 1 чи 2 областях? На вашому сайті http://www.ccc-tck.org.ua/active/6/  відповіді на це питання я не знайшов. Скажіть так чи ні.
Цим конкурсом не передбачено підтримка діяльності, що передбачає регрантинг. Організації можуть брати участь в іншому конкурсі ПРООН «Організаційний розвиток регіональних ОГС»

3. Я бы хотела узнать, можно ли писать заявку на грант на русском языке или нет?
Проектні заявки мають бути написані українською мовою

4. Чи може наша організація податися на Лот 2, якщо ми створені трохи більше року тому, однак при цьому не маємо досвіду проектної діяльності? Чи все таки вимога щодо менш, ніж річної реєстрації є настільки імперативною?
У межах Лоту 2 можуть брати участь організації, які зареєстровані як юридичні особи у період з 15 серпня 2012 року по 15 серпня 2013 року. Досвід проектної діяльності не є визначальним критерієм для учасників. Береться до уваги дата реєстрації.

5. Чи може організація, що наразі реалізує проект за підтримки Проекту ПРООН «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства в Україні», подавати заявку на цій конкурс? Чи одночасне фінансування з боку ПРООН двох проектів однієї організації неможливе?

Не можуть бути учасниками конкурсу і отримувачами грантів громадські та благодійні організації, що:

 • знаходяться в стані ліквідації;
 • докладали будь-яких зусиль або вчиняли дії для впливу на членів Оціночного комітету чи організатора, адміністратора конкурсу з метою незаконного прийняття рішення на їхню користь.

6. Наша організація була створена формально в 2004 році (юридичний статус та інше отримала тоді), але активна діяльність почалась лише в цьому році. Чи підпадаємо ми під лот номер 1 чи все ж  таки ми лот номер 2?
У межах Лоту 2 можуть брати участь організації, які зареєстровані як юридичні особи у період з 15 серпня 2012 року по 15 серпня 2013 року.

7. Подскажите, пожалуйста, у нас есть две идеи от двух общественных организаций. Какая из них может принять участие в Конкурсе или вообще проекты по данной тематике могут принимать участие в Конкурсе?  1) ОО "Кировец"-  оборудование мини стадиона  для подростков возле детского сада (на свободном земельном участке); 2) ОО "Светлячок" - установка тренажеров на территории детского сада "Светлячок" для детей с ограниченными физическими возможностями (с целью развития инклюзивного образования). На наш взгляд, проекты соответствуют приоритету: громадські ініціативи з вирішення місцевих проблем із застосуванням механізмів місцевої демократії (громадські слухання, збори громадян за місцевим проживання, місцеві ініціативи тощо)
Оцінка проектних пропозицій здійснюється лише після їх надходження в установленому порядку. Організатор конкурсу, дотримуючись принципу рівності всіх учасників та неупередженості, на цьому етапі не надає будь-яких оцінок, коментарів, роз’яснень щодо сутності тих чи інших проектних пропозицій, ідей і т.п.  Організація-пошукач самостійно має визначати якого змісту проектні пропозиції надсилати на конкурс.

8. Наша організація стисло працює з державними і недержавними громадськими та неприбутковими організаціями, діяльність яких пов’язана з охороною здоров'я, просвітою, вихованням молоді та ін.  Протягом останніх років було реалізовано кілька проектів, зв'язаних з охороною здоров’я матері та дитини, вивченням та розповсюдженням  польського досвіду щодо реформування охорони здоров'я та ін. У зв'язку з цим наше питання щодо змісту та напрямків діяльності проектів, які можна подавати на грантовий конкурс " Підтримка інститутів громадянського суспільства як рушіїв демократії і належного врядування". Чи може,  проект бути пов'язаний з участю громадськості, реалізації місцевих ініціатив та громадського моніторингу у реалізації реформ охорони здоров'я на місцевому рівні та їх підтримкою у районних медичних закладах та організаціях, що співпрацюють з ними у цій сфері.
Проектні заявки можуть бути підтримані, якщо вони відповідають одному або декільком із зазначених тематичних пріоритетів:

 • участь громадськості у розробці та ухваленні рішень місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на обласному, районному рівнях чи в територіальних громадах;
 • громадські ініціативи з вирішення місцевих проблем із застосуванням механізмів місцевої демократії (громадські слухання, збори громадян за місцевим проживання, місцеві ініціативи тощо)
 • проведення громадського моніторингу чи громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування в різних секторах та сферах з подальшим проведенням кампаній представництва інтересів і захисту прав;
 • проведення громадської антикорупційної експертизи з подальшим проведенням кампаній представництва інтересів і захисту прав;
 • забезпечення прозорості бюджетного процесу і використання бюджетних коштів у територіальній громаді;
 • розвиток діалогового формату взаємодії влади та громадськості в процесі впровадження місцевих політик та покращення нормативної бази на місцевому рівні щодо запровадження нових інструментів безпосередньої участі представників громадськості в процесах підготовки, прийняття, виконання та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого розвитку;
 • сприяння підзвітності та прозорості діяльності органів влади;
 • сприяння впровадженню та громадський моніторинг реалізації ініціативи «Відкритий Уряд», законодавства про доступ до публічної інформації на рівні області, району, територіальної громади.
 • впровадження електронного врядування на місцевому рівні;

Цей перелік не є вичерпним.

Організатор конкурсу, дотримуючись принципу рівності всіх учасників та неупередженості, на цьому етапі не надає будь-яких оцінок, коментарів, роз’яснень щодо сутності тих чи інших проектних пропозицій, ідей і т.п.  Організація-пошукач самостійно має визначати якого змісту проектні пропозиції надсилати на конкурс.
 
9. Нам буде у жовтні 2 роки як ми беремо участь у проекті ЄС-ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду2".  Чи можемо приймати участь у конкурсі Підтримка інститутів громадянського суспільства як рушіїв демократії і під який лот ми підлягаємо адже нам скоро 2 роки.
У межах Лоту 2 можуть брати участь організації, які зареєстровані як юридичні особи у період з 15 серпня 2012 року по 15 серпня 2013 року. Досвід проектної діяльності не є визначальним критерієм для учасників. Береться до уваги дата реєстрації.

10. Может ли принимать участие в конкурсе в номинации Лот 2  орган самоорганизации населения, который имеет код неприбыльности 0004 и был зарегистрирован 17.04.2012 г.
У конкурсі можуть брати організації громадянського суспільства, які мають статус неприбуткових з ознакою неприбутковості 0005 (благодійні організації) та 0006 (громадські організації та їх спілки).

11. Чи може проект починатися  1 листопада 2013 р. і закінчуватись 30 жовтня 2014 р.?
Так, може.

12. Чи будуть прийнятними витрати на закупівлю обладнання  для встановлення системи електронного врядування?
Не існує обмежень щодо таких витрат. Проте, закупівля будь-якого обладнання має бути достатньо обґрунтована. Аплікат  має чітко зазначити детальну специфікацію такого обладнання

13. Я представляю громадську неприбуткову організацію “Ліга Укршкірвзуттяпром”, яка зареєстрована на місцевому рівні (в м.Києві) в 2001 році. Проте здійснює діяльність на загальнодержавному рівні і об”єднує виробників взуття з різних регіонів. Запитання. Чи можемо ми претендувати на отримання гранту на проект, який передбачатиме системний аналіз недоліків в роботі митних органів України і  надходження на ринок товарів з порушенням митних правил, у тому числі контрабандою. Така ситуація вимагає принципового покращання врядування в цій сфері. Однак, з певних причин, урядові структури мало, що роблять. В результаті економіка країни і суспільство в цілому зазнають значних збитків через недобросовісну конкуренцію з боку контрабандних товарів для вітчизняних підприємств. Цей проект відповідає, на мій погляд, таким тематичним пріоритетам:

 • проведення громадського моніторингу чи громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади,в різних секторах та сферах з подальшим проведенням кампаній представництва інтересів і захисту прав;
 • (опосередковано) проведення громадської антикорупційної експертизи з подальшим проведенням кампаній представництва інтересів і захисту прав;
 • сприяння підзвітності та прозорості діяльності органів влади.

Організатор конкурсу, дотримуючись принципу рівності всіх учасників та неупередженості, на цьому етапі не надає будь-яких оцінок, коментарів, роз’яснень щодо сутності тих чи інших проектних пропозицій, ідей і т.п.  Організація-пошукач самостійно має визначати якого змісту проектні пропозиції надсилати на конкурс.

14. Наша організація  надіслала заявку на участь  у конкурсі "Підтримка інститутів громадянського суспільства як рушіїв  демократії  і  належного  врядування". Ми отримали автоматичну відповідь  про отримання листа, однак нам не надійшов окремий лист про реєстрацію  заявки  (про що йшлося у автолисті). Можливо щось не так з нашою заявкою?
Листи про реєстрацію заявок надсилатимуться після 15 серпня.

15. Чи допускається у рамках цього конкурсу проведення регрантових ініціатив? тобто чи може наша організація надавати невеликі гранти для міні-ініціатив громадських активістів чи неформальних громадських груп?
Цим конкурсом не передбачено підтримка діяльності, що передбачає регрантинг

16. Чи допускається проведення, для прикладу трьохденної школи для громадських активістів,оскільки у конкурсі приймають участь дві громадські оргнаізації з Львівської та Івано-Франківської області?
Організатор конкурсу, дотримуючись принципу рівності всіх учасників та неупередженості, на цьому етапі не надає будь-яких оцінок, коментарів, роз’яснень щодо сутності тих чи інших проектних пропозицій, ідей і т.п.

17. Чи вітається об’єднання громадських організацій з різних областей?
Обмежень щодо території впровадження проектів не існує.

18. Конкретно у вас не вказано  грант надається на  впровадження електронного врядування тобто це  лише створення веб сторінок у сільській місцевості? Цей конкурс підтримується суто на види діяльності, чи можлива підтримка громадською ініціативою-купівля електронного ресурсу комп’ютера чи ноутбука для  забезпечення участі громади в різних проектах.
Не існує обмежень щодо таких витрат. Проте, закупівля будь-якого обладнання має бути достатньо обґрунтована. Аплікант має чітко зазначити детальну специфікацію такого обладнання, умови його використання, доцільність його у виконання завдань проекту

19. Напевно то є помилка в таблиці бюджету  ЗАГАЛЬНА СУМА (колонка 6 + колонка 7),  правильно буде  (колонка 5 + колонка 6)?
Так, то є технічна помилка. Правильний варіант: колонка 5 + колонка 6.

20. Зазвичай, для виконання завдань проекту, я надаю свій власний авто організації за умови оплати палива за рахунок гранту. Чи можу я показати в бюджеті проекту, що це є вклад організації в проект і визначити певну суму, хоча документально це буде підтверджено "Договором про безоплатне використання авто на потреби організації"?
Надання власного автомобіля у безоплатну оренду організації має бути документально оформлено. Вартість такої безоплатної оренди має бути визначено із розрахунків звичайних цін на подібні послуги по регіону.

21. Скажіть будь-ласка, в аплікаційні формі написано, що потрібно додати договір про партнерство з іншими партнерами по проекту (у разі наявності такого партнерства). Це має бути договір? Чи це можуть бути листи підтримки із вказаними зобов'язаннями, які бере на себе партнер.?
Це має бути ДОГОВІР, який складається за довільною формою, але з обов’язковим зазначенням розподілу зобов’язань кожного партнера.

22. Просимо пояснити чи обмеження 10% суми гранту стосується лише адмін витрат пов’язаних з оплатою оренди офісу, зв’язку, канцтоварів, ЧИ В ЦІ 10%, ОКРІМ НАЗВАНИХ ВХОДЯТЬ ОПЛАТА ПЕРСОНАЛУ ПРОЕКТУ - КЕРІВНИК І БУХГАЛТЕР?
Бюджетна стаття «Адміністративні витрати» не включає бюджетну статтю «Оплата праці»

23. Наша організація створена у 2008 році. Але весь час не працювала. Наразі в організації проходять  зміни: статуту, керівництва, команді, напрямків роботи. Нас зацікавив ваш конкурс. Проте ми не знаємо, по лоту 1 чи по лоту 2 подавати нашу проектну заявку.
У межах Лоту 2 можуть брати участь організації, які зареєстровані як юридичні особи у період з 15 серпня 2012 року по 15 серпня 2013 року

24. Чи може організація, що має міський статус, подати заявку  з активностями в містах області (точніше селах та селищах)?
Відповідно до нового законодавства про громадські організації на сьогодні не існує територіального статусу для громадських організацій. Тому будь-яка організація має право здійснювати свою діяльність по всій території України.

25. Чи є обмеження щодо тематики конкурсу? Нас цікавить сфера охорони здоров'я (права людини з ВІЛ та/або ТБ), в якій є початкові напрацювання (захист прав через механізм координаційних рад)
Проектні заявки можуть бути підтримані, якщо вони відповідають одному або декільком із зазначених тематичних пріоритетів:

 • участь громадськості у розробці та ухваленні рішень місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на обласному, районному рівнях чи в територіальних громадах;
 • громадські ініціативи з вирішення місцевих проблем із застосуванням механізмів місцевої демократії (громадські слухання, збори громадян за місцевим проживання, місцеві ініціативи тощо)
 • проведення громадського моніторингу чи громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування в різних секторах та сферах з подальшим проведенням кампаній представництва інтересів і захисту прав;
 • проведення громадської антикорупційної експертизи з подальшим проведенням кампаній представництва інтересів і захисту прав;
 • забезпечення прозорості бюджетного процесу і використання бюджетних коштів у територіальній громаді;
 • розвиток діалогового формату взаємодії влади та громадськості в процесі впровадження місцевих політик та покращення нормативної бази на місцевому рівні щодо запровадження нових інструментів безпосередньої участі представників громадськості в процесах підготовки, прийняття, виконання та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого розвитку;
 • сприяння підзвітності та прозорості діяльності органів влади;
 • сприяння впровадженню та громадський моніторинг реалізації ініціативи «Відкритий Уряд», законодавства про доступ до публічної інформації на рівні області, району, територіальної громади.
 • впровадження електронного врядування на місцевому рівні;

Цей перелік не є вичерпним. Пріоритетів щодо секторів та цільових груп не існує.

26. У цьому році ми зареєстрували благодійний фонд, згідно із статутом якого не обмежується територіально його діяльність. Чи краще від Фонду готувати заявку на конкурс, не дивлячись на те, що адвокаційну діяльність ми проводили від міської організації?
Відповідно до нового законодавства про громадські організації на сьогодні не існує територіального статусу для громадських організацій. Тому будь-яка організація має право здійснювати свою діяльність по всій території України.

27. Скільки днів триватиме установчий семінар в м.Києві? Якщо декілька днів, то чи включати витрати на проживання, добові?
Установчий семінар в місті Києві триватиме один день. Організація має передбачити витрати лише на проїзд керівника проекту та бухгалтера. Решта витрат покриватиметься організатором.

28. В бюджеті в розділі "прямі витрати" що писати в "одиницях виміру" відносно харчування, кава-пауза? У рядку  «оренда» що пишеться в "одиницях виміру"? Теж саме-оренда офісу, канц.товари.
Відносно обрахунків витрат на харчування  застосовується одиниця виміру «особа/учасник». Тобто витрати розраховуються за кількістю учасників та ціни на одного учасника. Теж стосується і витрат на організацію кави-паузи. При розрахунку витрат на оренду приміщення застосовується одиниця виміру «година». Вартість оренди приміщення визначатиметься ціною за одну годину оренди. При визначенні витрат на оренду офісу для забезпечення проекту застосовується одиниця виміру «місяць» (ціна оренди в місяць), але при цьому треба зазначити в описі площу орендованого приміщення. Канцелярські товари для забезпечення життєдіяльності проекту розраховуються за принципом сума витрат на один місяць.

29. Розкажіть, будь-ласка, при складанні бюджету проекту громадської експертизи чи є якісь обмеження в оплаті послуг залучених  експертів або інших учасників проекту? Чи у кількості експертів?
Вартість послуг будь-яких експертів має бути обґрунтована, адекватна та відповідати загальноприйнятим розцінкам по регіону, сектору. Також треба враховувати кваліфікацію експертів. Обмежень щодо кількості експертів не існує. Кількість має бути належним чином обґрунтована та адекватною для забезпечення виконання завдань проекту.

30. Чи може Спілка із всеукраїнським статусом брати участь у конкурсі?
Обмежень для участі у конкурсі всеукраїнських організацій не існує.

31. Наразі  ВГНО  "Спілка  сприяння  розвитку  сільського зеленого туризму  в  Україні"  реалізує проект "Формування політики розвитку та функціонування  сільського  зеленого  туризму  в Україні" за підтримки Проекту АгроІнвест.  У вищезазначеному проекті Спілки не запланована діяльність, яка необхідна для просування(лобіювання) даних законопроектів. Чи  можлива підтримка щодо інституційної розбудови Спілки у питаннях, які не враховані у проекті АгроІнвесту? Проект Спілки за підтримки АгроІнвесту діятиме до травня 2014 р.
Діяльність, що не може бути профінансована за рахунок гранту:

 • міжнародні відрядження, закордонні навчальні візити;
 • надання матеріальної та гуманітарної допомоги;
 • стипендії і подібного роду витрати;
 • комерційна або прибуткова діяльність;
 • покриття боргів або кредиторської заборгованості;
 • передвиборна або політична діяльність;
 • заробітна плата, гонорари державним службовцям або працівникам органів місцевого самоврядування, співробітникам правоохоронних органів, органів прокуратури, судів.

32. Чи  можлива  підтримка  лобістської  діяльності  Спілки (круглі столи, прес-конференції,  комунікації  з  центральними  та місцевими органами влади та самоврядування, депутатами тощо?
Організатор конкурсу, дотримуючись принципу рівності всіх учасників та неупередженості, на цьому етапі не надає будь-яких оцінок, коментарів, порад, роз’яснень щодо сутності тих чи інших проектних пропозицій, ідей і т.п.

33. А організації старше 1 року і молодше 3 участі не беруть?
У лоті 1 вимог щодо дати реєстрації організації-пошукача не існує.

34. Є запитання відносно реєстрації нашої організації. Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян ми отримали 17 березня 2011 року від Мін’юсту в АРК. Далі з певних причин організацію не реєстрували. Тільки цього року 06.03.2013 ми отримали виписку з держреєстру, і зробили печатку, відкрили рахунок. А 17.06.2013 року ми отримали з Податкової останній документ щодо визнання неприбуткової організації. Документи на вся випадок прикріплюємо. Тобто весь цей час реєстрації організації ми проводили заходи публічні, саоорганзовувалися, але не вели фінансової будь-якої діяльності, жодних не мали грантів і фінансових надходжень. Чи можемо ми приймати участь в конкурсі - лот 2 для новостворених організацій?
Відповідно до законодавства факт державної реєстрації об’єднання громадян засвідчується відповідним свідоцтвом органу державної реєстрації. Отже, датою реєстрації Вашої організації є 17 березня 2011 року. Таким чином, організація може бути учасником конкурсу в межах Лоту 1.

35. Для нашої організації моніторинг бюджетного процесу і бюджетних закупівель не нове. Ми реалізували проект з моніторингу, на який отримали грант.  Але це ж перманентний процес: просто моніторинг може бути різного формату. Чи буде розглядатись тематика моніторингу бюджету для нашої ГО, як допустима, для отримання гранту?
Забезпечення прозорості бюджетного процесу і використання бюджетних коштів у територіальній громаді є одним і з пріоритетів конкурсу. Серед вимог до організацій-пошукачів, зокрема, є наявність досвіду у тематиці пропонованого ними проекту.

36. Чи можна розуміти субпідряди, як перерахування коштів за послуги юр.особи/фізичної особи?
На умовах суб-підряду можуть оплачуватися послуги, наприклад, організації і проведення заходів (круглих столів, семінарів, тренінгів)

37. Наша организация имеет значительный опыт по теме проектной заявки в области региональной политики, официально зарегистрирована в октябре 2010 г. как общественная организация и  имеет статус неприбыльности 006. Проект, который мы хотели бы предложить развивает диалоговый формат взаимодействия власти и общественности в процессе внедрения местной региональной политики, включает механизмы местной демократии, планирует активное применение СМИ и социальных медиатехнологий, и главное - является продолжением уже  начатой работы ПРООН-ЕС «Поддержка регионального развития Крыма» и нами в одном из самых «взрывоопасных» регионов Крыма – Бахчисарайском районе. Будет ли рассмотрена наша проектная заявка в данном конкурсе в переделах лота №1, в то время как необходимый срок: «три года с начала нашей деятельности и регистрации» истечет  только через месяц подачи заявки - в октябре 2013 года?
Відповідно до дати реєстрації організація може брати участь у конкурсі в межах Лоту 1.

38. У п. 11 заявки щодо обґрунтування необхідності основних засобів маються на увазі основні засоби, що будуть придбаватися/орендуватися під час реалізації проекту чи взагалі всі, що будуть застосовуватися під час реалізації проекту, включаючи й ті, що вже є в наявності в організації (наприклад, офісне обладнання (комп’ютер, принтер))? Чи в переліку основних засобів вказувати просто назву засобу чи необхідно конкретизувати, вказуючи марки обладнання, адреси приміщення і т.п.?
У пункті 11 треба зазначити про всі необхідні ресурси, які будуть потрібні для реалізації проекту. В тому числі мова йде і про те обладнання, яке буде закуповуватися, і про наявне. Специфікацію обладнання рекомендується зазначати для кращого розуміння обґрунтованості необхідності таких ресурсів.

39.  У разі наявності партнера чи може до заявки додаватися лист-підтримки із зазначенням конкретно в чому полягатиме ця підтрика, чи це має бути тільки договір про партнерство?
Договір про партнерство має бути складовою проектної заявки. В умовах договору треба зазначити не лише про саме партенрство, а й зобов'зання кожної із сторін щодо реалізації проектної діяльності.

40. Чи може у конкурсі прийняти участь громадська організація з кодом неприбутковості 011, який було отримано більше 10 років тому? Або виключно з ознакою неприбутковості 005 або 006?
У конкурсі беруть неприбуткові організації з ознакою неприбутковості 005 та 006

41. Чи може у конкурсі прийняти участь громадська організація, зареєстрована до 15 серпня 2013 р., але яка ще не отримала ознаку неприбутковості (буде отримано до 01 вересня 2013 р.)?
Статус неприбутковості має бути на момент подачі проектної пропозиції. Проте, якщо затримання в отриманні статусу неприбутковості не залежить від самої організації, т о можна надати окремі письмові пояснення. Проте наявність такого пояснення не вважатиметься підставою для автоматичного допущення проектної заявки до оцінювання. Рішення відносно цього ухвалюватиметься Оціночним комітетом.

42. Чи може одна громадська організація подавати на конкурс кілька проектів?
Обмежень щодо кількості проектних пропозицій, що може подавати одна організація, не існує. Проте грант може бути надано на впровадження лише одного проекту від однієї організації.

43. В бюджеті аплікаційній формі немає статті "Обладнання". Можна таку статтю  включити, або інші?
Наведені у формі бюджету назви статей витрат є лише зразком і можуть бути доповнені, змінені.

44. Коли і в який спосіб можна отримати відповіді?
Відповіді на всі питання, що надійшли від заінтересованих організацій до 4 серпня 2013 року, будуть опубліковані на офіційному веб-сайті ТЦК http://www.ccc-tck.org.ua/active/6/

45. Чи є якісь особливі вимоги до грантової пропозиції.
Усі вимоги до проектної пропозиції викладені в Оголошенні про грантовий конкурс.

46. Чи допускається у рамках цього конкурсу проведення регрантових ініціатив? тобто чи може наша організація надавати невеликі гранти для міні-ініціатив громадських активістів чи неформальних громадських груп?
Цим конкурсом не передбачено підтримка діяльності, що передбачає регрантинг. Організації можуть брати участь в іншому конкурсі ПРООН «Організаційний розвиток регіональних ОГС»

47. Чи допускається проведення,для прикладу, трьохденної школи для громадських активістів,оскільки у конкурсі приймають участь дві громадські організації з Львівської та Івано-Франківської області
Спеціальних вимог до планування тренінгів, шкіл і т.п. не існує. Все на власний розсуд апліката.

48. Чи вітається об’єднання громадських організацій з різних областей?
Вітається будь-яке партнерство та кооперація.

49. В пункті 9 розділу «Опис проекту» грантової заявки треба написати робочий план проекту. Чи потрібно вносити до Робочого плану роботи з виконання проміжних та фінального описового та фінансового звітів?
Так, це діяльність є складовою проектного циклу.

50. В пункті 13 розділу «Опис проекту» грантової заявки треба написати бюджет проекту. Якщо керівник проекту є ФОП, чи може бенефіціар (організація-грантер) перераховувати на його рахунок кошти за послуги з організації публічних заходів, та інші роботи, передбачені проектом, і яким чином?
Ні, це не дозволяється. Передбачається, що керівник проекту буде відповідати лише за управління проектом. Для інших послуг та робіт треба шукати інших постачальників.

51. Якщо бухгалтер і виконавець проекту не є ФОП, то яким чином відбуватиметься оплата бенефіціаром їхньої праці?
На загальних підставах у спосіб визначений законодавством: строковий трудовий договір, договір підряду або особа є штатним працівником на умовах трудового договору

52. У пункті 13 розділу «Опис проекту» грантової заявки ОБОВ’ЯЗКОВО треба передбачити витрати на відрядження керівника та бухгалтера проекту на установчий семінар до міста Києва. Чи треба закладати до бюджету добові і в якому розмірі? Якщо бухгалтер і керівник проекту є найманим працівником, то чи обов’язково оформлювати цю поїздку на семінар як відрядження?
Треба передбачити лише витрати на проїзд. Решту витрат (харчування в т.ч.) покриватимуться організатором семінару.

53. Чи можливо в рамках проекту суміщувати посади. Чи може керівник проекту виконувати дві функції: керівника і виконавця, або керівника і бухгалтера? Чи може бухгалтер проекту одночасно виконувати функцію і виконавця проекту?
Суміщення посад не допускається.

54. У Вимогах до заповнення проектних заявок сказано, що створення веб-ресурсів треба обґрунтувати. Ми плануємо створення сайту-візитівки. Який порядок обґрунтування необхідності створення сайту?  Обґрунтовувати треба в описі проекту, чи десь окремо?
Обґрунтування подається безпосередньо в описі проекту. Необхідно пояснити доцільність створення веб-сайту з точку зору досягнення мети проекту, наскільки створення веб-сайту сприятиме вирішенню існуючих проблем, наскільки організація спроможна в подальшому його підтримувати.