Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Організація і проведення тренінгів є вагомою складовою діяльності Творчого центру ТЦК (ТЦК). На сьогодні команда тренерів ТЦК складається з 12 фахівців високого професійного рівня. Кожен тренер має не тільки глибокі теоретичні знання, а й багатий практичний досвід, завдяки роботі в неурядових організаціях у різних регіонах України.

З 1996 по 2009 роки тренерами ТЦК було проведено більше ніж 1300 тренінгів в Україні, Молдові, Грузії, Росії та Білорусі, в яких узяли участь 24255 осіб. Було здійснено більше 50 проектів, які передбачали проведення тренінгів для представників місцевої влади, громадськості, засобів масової інформації.

Зокрема було впроваджено такі тренінгові проекти:

 • «Програма технічної та тренінгової допомоги українським НУО: 1998-1999 рр.» (за підтримки Консорціуму «Верховенство права»).
 • «Зміцнення організацій громадянського суспільства в Україні: 2002-2006 рр.» (за підтримки USAID);
 • «Тренінгова ініціатива: 2002 р.» (за підтримки Дому Свободи та USAID);
 • «Підтримка НУО: 2000-2001 рр.» (за підтримки Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії (DFID);
 • «Навчальна програма «Соціальне партнерство. Україна. 2001» (за підтримки Академії розвитку Освіти (США), в партнерстві з Counterpart International, Inc.);
 • «Проведення тренінгів НУО у партнерстві з ABA/CEELI: 2000-2001 рр.» (за підтримки USAID);
 • «Тренінгові програма для персоналу Представництва «Британської Ради в Україні: 1999 р.» (за підтримки Британської Ради в Україні);
 • «Тренінгові підтримка проекту навчання виборців України: 1999 р.» (за підтримки Дому Свободи та Посольства Королівства Нідерландів);
 • «Навчання місцевих громадських організацій соціологічним методам дослідження: 2005-2006 рр.» (за підтримки Світового банку;
 • «Розвиток НУО у Південній Осетії: 2004-2005 рр.» (за підтримки представництва ОБСЕ в Грузії);
 • «Літня школа для активістів організацій громадянського суспільства: 2008 рік» (на замовлення Координатора проектів ОБСЄ в Україні);
 • «Підвищення професіоналізму НУО Абхазії: 2004-2005 рр.» (за підтримки представництва ОБСЕ в Грузії);
 • «Тренінгова допомога місцевим та регіональним організаціям громадянського суспільства: 2008-2009 рр.» (за підтримки Посольства Нідерландів через програму МАТРА КАП).

Серед замовників тренінгів ТЦК:  Американські ради з міжнародної освіти, ВГО «Спілка молоді села», Корпус Миру США в Україні, Центр соціальних програм компанії РусАл, Міжнародна організація з міграції, міська рада м. Українка, ОБСЄ, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Центр реабілітації наркозалежної молоді «Мир», Фонд «Карітас – Чеська Республіка», Християнський дитячий фонд та інш.

ТЦК уважно ставиться до потреб своїх основних клієнтів – ОГС та донорів, які підтримують їх діяльність. Завдяки цьому арсенал навчальних модулів постійно поповнюється новими тренінгами з найбільш актуальних тематик.

Тренінгові модулі є досить гнучкими і можуть оперативно адаптуватись відповідно до потреб клієнтів. Тривалість одного тренінгу зазвичай два дні (12 навчальних годин). Програма тренінгу складається з декількох навальних сесій, які передбачають презентації, інтерактивні дискусії, виконання практичних завдань. Кожен учасник тренінгу забезпечується збіркою матеріалів за тематикою тренінгу.

Обов'язковою складовою тренінгів є проведення 4-рівневої оцінки (за методикою Кіркпатріка): перший рівень оцінки передбачає оцінку реакції учасників на тренінг (проводиться опитування учасників одразу по завершенню тренінгу); на другому етапі проводиться оцінка  того, як отримані знання та навички під час тренінгів використовуються учасниками у практичній діяльності (проводиться через 2-3 місяці після завершення тренінгу); на третьому етапі відбувається оцінка того, чи відбуваються зміни в організації під впливом того, що представник організації пройшов тренінгові підготовку (проводиться через півроку після тренінгу); на четвертому етапі оцінюються зміни в оточуючому середовищі внаслідок діяльності організації, представники якої брали участь у тренінгу (проводиться не менше ніж через рік після проведення тренінгу).

Творчий центр ТЦК пропонує близько 70 готових тренінгових модулів з таких напрямків:

 • Менеджмент неурядової організації
  «Менеджмент НУО»; «Принципи життєздатності НУО»; «Місія, бачення, структура, лідерство»; «Стратегічне планування»; «Фінансовий менеджмент»; «Громадсько-ділові відносини»; «Ефективне керівництво НУО»; «Мистецтво фандрейзингу і не тільки»; «Створення громадськоїблагодійної організації»; «Врядування в громадській організації»;  «Побудова команди» тощо.
 • Менеджмент проекту
  «Розробка проекту»; «Менеджмент проекту»; «Проектний цикл»; «Написання звітів»; «Моніторинг і оцінка проектів»; «Логіко-структурна схема проекту» тощо.
 • Управління людськими ресурсами
  «Управління людськими ресурсами в неурядовій організації»; «Робота з персоналом»; «Робота з волонтерами»; «Оцінка персоналу» тощо.
 • Представництво інтересів і захист прав
  «Адвокація. Планування адвокасі кампаній»; «Права людини і механізми їх захисту»; «Лобіювання інтересів та побудова коаліцій»; «Представництво та захист інтересів: стратегія роботи зі ЗМІ»; «Громадський право захист»; «Права дитини»; «Планування і проведення інформаційно-просвітницької кампанії» тощо.
 • Участь громадськості у формуванні державної (місцевої) політики
  «Як виробляється державна політика?»; «Процес прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого самоврядування»; «Механізми місцевої демократії»; «Участь громадськості в прийнятті рішень органами влади»; «Ефективний вплив на формування державної політики»; «Форми і методи участі громадськості»;  «Громадські ради при органах влади»; «Форми і методи взаємодії влади та громадськості» тощо.
 • Тренінги для тренерів
  «Інтерактивні методи навчання»; «Ефективні тренерські технології» тощо.
 • Робота з соціально незахищеними верствами населення
  «Робота з соціально незахищеними верствами населення»; «Організація роботи з родинами, які виховують дитину-інваліда»; «Психо-соціальна реабілітація дітей і молоді з особливими потребами» тощо.
 • Вибори
  PR-технології під час виборчих кампаній; Взаємодія НУО та ЗМІ під час виборчих кампаній; Просвіта виборців; Мобілізація виборців тощо.
 • Маркетинг
  «Соціальний маркетинг»; «Вивчення потреб»; «Базові навички проведення досліджень» тощо.
 • Бізнес-планування
  «Бізнес планування»; «Створення соціальних підприємств»
 • Iнші теми
  «Розв'язання конфліктів»; «Форми громадського правосуддя»; «Управління часом»; «Ефективна комунікація»; «Оцінка на основі участі»; «Соціальне партнерство» тощо.

Як замовити тренінги ТЦК?

1-й варіант. Організація може передбачити у власних проектах проведення тренінгів та обумовити заздалегідь, що їх проводитимуть тренери ТЦК. В  бюджетах таких проектів необхідно закласти витрати на проведення тренінгів, узгодивши їх з ТЦК.

2-й варіант. Організація може безпосередньо замовити тренінг, надіславши відповідний запит в офіс ТЦК. В запиті необхідно зазначити тему, бажану тривалість тренінгу, категорію учасників та особливі побажання щодо змісту тренінгу.

Школа з оцінки

Попит на проведення моніторингу та оцінки програм, проектів, політик, організаційного розвитку зростає постійно. Свідченням того, що моніторинг та оцінка перебувають у фокусі уваги урядового та неурядового секторів, є ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2014 року резолюції «Зміцнення потенціалу оцінки програм розвитку на рівні країн». Докладаючи зусиль для розвитку такого потенціалу в Україні, Творчий центр ТЦК започаткував у 2011 році Школу з моніторингу та оцінки, в якій пройшли навчання 40 слухачів.

Докладніше
Школа тренерів ТЦК

Метою Школи тренерів ТЦК рівня є надання її учасникам можливість оволодіти базовими знаннями та навичками проведення тренінгів та навчань для дорослої аудиторії.

Докладніше