Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Друковані видання

Друковані видання ТЦКCловник термінів та понять, які використовуються в громадянському суспільстві

Громадянське суспільство у сучасній Україні – це явище складне та багатовимірне. Розуміння термінів та понять громадянського суспільства ускладнюється тим, що вони входять одночасно до сфери вивчення різних наук про суспільство (соціології, політології, історії, соціальної філософії тощо), у кожній з яких наявні свої традиції та школи. Відсутність єдиного та взаємоприйнятого розуміння та тлумачення цих термінів та понять часто призводить до виникнення непорозумінь серед представників громадських організацій, а також державних, професійних чи академічних інститутів, на подолання яких витрачається багато часу та зусиль.

Даний словник має на меті узагальнити існуючі визначення та представити їх не лише з позицій традиційних наук про суспільство, але й з позицій активіста громадянського суспільства, що безпосередньо здійснює діяльність у даній сфері. В словнику у скороченому вигляді надається найнеобхідніша інформація щодо головних понять, що використовуються у громадянському суспільстві.

Сподіваємось, що цей словник буде корисним для громадських активістів, представників громадський організацій та органів влади, а також усіх, хто цікавиться «третім сектором».

При укладанні цього довідника була використана наступна література:

  1.  «Корпоративна благодійність в Україні»: звіт про результати дослідження. – К.: Творчий центр Каунтерпарт, 2005.
  2. Основи громадянського суспільства», словник для студентів вищих навчальних закладів /Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А.В. Толстоухов та ін . – К.: Знання України, 2006.
  3. Глосарій «Філантропія» укл. С.А. Куц, С.А. Ткаченко, Л.В. Шаповалова. – Асоціація «Бостон-Київ - міста-побратими», 1996.
  4. Довідник з фандрейзингу. – К.: Творчий центр «Каунтерпарт», 2004.
  5. Основи конфліктології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Гірник. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010.
  6. Словник законодавчих термінів, NAU-Online.
  7. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За загальною ред.акцією А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000.
  8. «Словник-довідник соціального працівника» (для студентив та соціальних працівників), Кизименко Л.Д., Бєдна Л.М.- Міні - глосарій - Львів, ДЦ МОУ, 2000.
  9. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с.// Соціальна робота. Книга 4.
  10. Соціологія: Навч. Посібник. Жоль К.К. – К.: Либідь, 2005.
Посилення громадянського суспільства через кордони для розвитку демократії: Практичний посібник

У посібнику розглянуто досвід налагодження діалогу між громадянським суспільством та органами влади на місцевому та державному рівні в Україні, Молдові та Великобританії, напрацьований в межах проекту «Посилення громадянського суспільства через кордони для розвитку демократії» в 2009-2011роках.

Видання розраховано на представників громадських організацій, громадських активістів, органів влади та всіх, хто цікавиться питаннями демократичного розвитку.

Робочий зошит члена громадської ради при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування Київської області

Робочий зошит члена громадської ради при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування Київської області містить основні положення, що регулюють роботу громадської ради та низку матеріалів, які допоможуть представникам громадських організацій у вирішенні статутних завдань, підготовці практичних проектів і програм розвитку територій тощо.

Планування територій сільських рад на основі захисту економічних та соціальних прав громад

У посібнику узагальнено досвід та законодавство, що стосується питань розробки містобудівної документації для сіл та селищ, зроблено аналіз причин, що спонукають сільські та селищні ради до розробки містобудівної документації, а також викладено досвід залучення громадськості до співпраці з владою, бізнесом при розробці містобудівної документації, шляхи та можливості залучення ресурсів для таких робіт.

Видання розраховано для сільських, селищних голів, депутатів сільських, селищних рад, активістів громад.

Навчальний посібник «Громадський моніторинг та громадська експертиза діяльності органів влади».

У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює методологічні та організаційні аспекти підготовки та проведення громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Посібник може бути корисним для активістів організацій громадянського суспільства, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, викладачів та слухачів курсів підвищення кваліфікації, перепідготовки персоналу об'єднань громадян, державної служби.