Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Друковані видання

Друковані видання ТЦКЗвіт про результати впровадження програми зовнішньої оцінки якості функціонування суду за методологією карток громадського звітування (КГЗ)

У виданні представлено результати впровадження рекомендацій наданих за результатами опитування відвідувачів за методологією КГЗ в 17 пілотних судах. Також представлені рекомендації щодо імплементації методології КГЗ в практику адміністрування судів.

Видання призначене для голів судів, суддів, керівників апарату судів, інших працівників судів, громадських організацій, та всіх інших осіб, зацікавлених у побудові діалогу між судами та суспільством задля покращення доступу до правосуддя, підвищення ефективності, прозорості та підзвітності судової системи, побудови довіри громадян до суду.

ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Дослідження «Оцінка стану громадянського суспільства та суспільної активності громадян України» присвячено  стан розвитку громадянського суспільства та реальний рівень суспільної активності громадян, зрозуміти мотивацію громадян до суспільної активності та виявити перешкоди для участі громадян України в суспільному житті. В процесі дослідження передбачалося знайти відповіді на ряд запитань, серед яких: Хто є учасниками громадянського суспільства України? Як громадяни України залучаються до суспільної діяльності? В якій мірі громадяни довіряють учасникам громадянського суспільства? Що мотивує громадян до об’єднання, навколо яких питань вони об’єднуються та в яких публічних місцях вони збираються? Які ресурси потрібні для залучення громадян до суспільної діяльності та що треба зробити для посилення активності громадян?

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ВНЕСКУ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

У період зростання благодійності та підвищеної уваги, яка привертається до неї не лише організаціями, покликаними займатись благодійністю за своєю місією діяльності, але і зірками естради та політиками, відомими спортсменами та представниками влади, важливим питанням є ефективність благодійної діяльності. В усьому світі благодійність розглядається як діяльність, яка може не лише покращити життя нужденних, але і як можливість суттєво впливати на життя людей та добробут громад. Тому нагальним питанням є знайти відповідь на питання: якою є соціальна та економічна цінність благодійних організацій України?

Даний звіт складається з двох частин. В першій частині надано загальну концепцію оцінки соціального та економічного внеску сектору благодійних організацій в економіку України. Друга частина звіту складається з двох підрозділів. У першому підрозділі представлено економічний аналіз внеску благодійних організацій України за останні роки. У другому підрозділі наведена розроблена методика оцінки соціального та економічного внеску, яка базується на базі сучасного світового та вітчизняного методологічного досвіду.

ІНДЕКС СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО CУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ В 2012 РОЦІ

Індекс сталості розвитку громадянського суспільства (CSOSI) – це ключовий аналітичний інструмент, що вимірює прогрес розвитку громадянського суспільства в Центральній та Східній Європі. Протягом п’ятнадцяти років Індекс відстежує прогрес в розвитку громадянського суспільства в двадцяти дев’яти країнах. Індекс вивчає загальні сприятливі умови для розвитку громадянського суспільства, приділяючи особливу увагу правовому середовищу, організаційній спроможності, фінансовій життєздатності, громадянському представництву, наданню послуг, інфраструктурі та ставленню з боку громадськості. Кожен показник вимірюється за семибальною шкалою, де 1 показує дуже розвинутий рівень та 7 означає низький рівень розвитку. Даний звіт було підготовлено Агентством США з міжнародного розвитку у партнерстві з місцевими організаціями в кожній країні.

Моделі фінансування діяльності організацій громадянського представництва та дослідницьких та аналітичних центрів за рахунок надходжень з місцевих джерел

Протягом березня – квітня 2013 року Творчим центром ТЦК було проведене дослідження, що мало на меті виявити кращі практики залучення місцевого фінансування українськими організаціями громадянського представництва та дослідницькими та аналітичними центрами, що працюють в різних секторах. Завдання дослідження включали виявлення кращих практик мобілізації місцевих ресурсів організаціями громадянського представництва та дослідницькими та аналітичнними центрами та відповідного розміру залученого фінансування відповідно до цих практик.